Lainauksia


 • “Yhteisestä omaisuudesta pidetään vähinten huolta, sillä jokainen arvostaa enemmän sitä mikä on hänen omaansa kuin sitä jonka hän omistaa yhdessä muiden kanssa.”

   Aristoteles
 • “Voimat, jotka estävät julkisen palvelun insituutioissa innovaatioita, ovat sille sisäyntyisiä, keskeisiä ja siitä erottamattomia.”

   Peter Drucker
   Innovation and entrepreneurship

 • “Voitot ovat markkinataloutta liikuttava voima. Mitä suuremmat voitot, sitä paremmin kuluttajien tarpeet on täytetty.. Se joka palvelee yleisö parhaiten, tekee suurimmat voitot.”

   Ludwig von Mises
   Human Action: A Treatise on Economics (Scholars Edition), sivu 805

 • “Varallisuuden tuottamisen kontrollointi on ihmiselämän kontrolloimista.”

   Hilaire Belloc
   The Servile State

 • “Vastuuta pelkäävät ihmiset kokevat helpommaksi vaatia johtajia, jopa silloin kun johtajista saattaa tulla tyranneja, kuin hyväksyä riski ja vaivannäkö ratkaisujen etsimiseksi heitä kohtaaville ongelmille.”

   Linda and Morris Tannehill
   The Marker for Liberty (http://www.mises.org/books/marketforliberty.pdf), s. 42-43

 • “Vapauden rakastaminen on toisten rakastamista; vallan rakastaminen on itsensä rakastamista.”

   William Hazlitt
 • “Vapaat markkinat eivät aiheuta lamoja ja massatyöttömyyttä vaan valtion sekaantuminen talouteen.”

   Ludwig von Mises
   The Theory of Money and Credit

 • “Vapaat markkinat edistävät harmoniaa ja yhteistyötä elintason lisäämiseksi. Jos valtio kontrolloi taloutta, tulee aina olemaan ”erityisintressiryhmiä” kilpailemassa muiden ryöstämisestä ja välttelemässä ryöstetyksi tulemista.”

   Alan Burris
   A Liberty Primer

 • “Valtio, joka on tarpeeksi iso antamaan sinulle kaiken, on tarpeeksi iso ottamaan sinulta kaiken pois.”

   Barry Goldwater
 • “Valtion yleinen koulutusjärjestelmä on pelkkä kekseliäs keino muovata ihmiset toistensa kopioiksi; ja heidät valava muotti on sellainen, joka miellyttää valtiota hallitsevaa valtaa, oli tämä sitten monarkia, pappisvalta, aristokratia tai nykyisen sukupolven enemmistö; siinä suhteessa kuin se on tehokas ja menestyksekäs, se luo yksinvallan mieltä kohtaan ja johtaa luonnolliseen taipumukseen kehon ylivallasta.”

   John Stuart Mill

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Seuraavat 10 | Viimeinen