Jonathanin perusperiaatteet

Filosofiani perustuu itsensä omistamisen periaatteelle. Omistat oman elämäsi. Kukaan muu henkilö tai ryhmä henkilöitä ei omista elämääsi etkä sinä myöskään omista muiden elämää.

Elämäsi sato on omaisuutesi. Se on työsi hedelmä, sinun aikasi, energiasi ja kykyjesi tulos. Kaksi henkilöä, jotka vaihtavat omistuksiaan vapaaehtoisesti, hyötyvät siitä tai he eivät tekisi sitä. Ainoastaan he voivat oikeutetusti tehdä tämän heitä koskevan päätöksen.

Sinulla on oikeus suojella elämääsi, vapauttasi ja oikeutetusti hankittua omaisuuttasi. Sinulla on oikeus pyytää muita auttamaan suojelussasi. Sinulla ei ole oikeutta aloittaa voimankäyttöä muiden elämää, vapautta tai omaisuutta kohtaan. Siten sinulla ei ole oikeutta nimittää toista henkilöä aloittamaan voimankäyttöä muita vastaan puolestasi.

Sinulla on oikeus etsiä itsellesi johtajia, mutta sinulla ei ole oikeutta pakottaa muille hallitsijoita. Huolimatta siitä miten viranomaiset valitaan, heillä ei ole korkeampia vaateita tai oikeuksia kuin kellään toisella ihmisellä. Et voi antaa heille oikeuksia, joita sinulla ei ole itselläsi. Viranomaisilla ei ole kekseliäistä nimikkeistä huolimatta oikeutta murhata, orjuuttaa tai varastaa.

Koska omistat elämäsi, olet vastuussa elämästäsi. Valitset omat päämääräsi omiin arvoihisi perustuen. Menestyminen ja epäonnistuminen ovat molemmat tarpeellisia kannustimia oppimiselle ja kasvamiselle.

Sinun tekosi muiden puolesta tai heidän tekonsa sinun puolestasi ovat hyveellisiä ainoastaan, kun ne tapahtuvat vapaaehtoisesti ja yhteisellä suostumuksella. Sillä hyveitä voi esiintyä ainoastaan, kun on olemassa vapaus valita.

Tämä on aidosti vapaan yhteiskunnan lähtökohta. Se ei ole pelkästään kaikkein käytännöllisin ja ihmisystävällisin perusta ihmisen toiminnalle, se on myös kaikkein eettisin.

JG signature