4. Kapitalistinen tehtävä

Sosialistinen teoria (perustuen työn arvoteoriaan) päättelee voittojen olevan välttämättä kapitalistien työntekijöiltä varastamaa arvoa. Tämä johtopäätös on virheellinen. Kapitalistin tehtävä on yhtä hyödyllinen kuin työntekijän; voitot ovat yhtä perusteltuja kuin palkat.

Kapitalistin kaksi tehtävää taloudessa ovat odottamisen ja riskin kantamisen tehtävät. Odottamisen tehtävää esiintyy, koska tuotantoprosessit vaativat aikaa. Kapitalisti pidättäytyy kulutuksesta investoimalla tuottaviin hankkeisiin. Työntekijälle maksetaan palkka heti hänen työsuorituksestaan, kun taas kapitalistin taakkana on saada maksu ainoastaan valmiin tuotteen tullessa myydyksi.

Riskin kantamisen tehtävä on yritystoiminnallinen tehtävä vastuusta, jossa tuotantoprosessi saattaa osoittautua kielteiseksi – valmistetun tuotteen arvo voi olla vähäisempi kuin siihen käytettyjen resurssien arvo. Kun työntekijälle maksetaan palkka hänen tekemästään työstä, kapitalistille maksu tapahtuu ainoastaan, jos valmistunut tuote menestyy.

Voidaanko joko odottamisen tai riskin kantamisen tehtävä poistaa? Ei. Jopa sosialistisessa taloudessa täytyy olla nämä kaksi tehtävää. Ne kuuluvat tuotannollisen prosessin luonteeseen. Kaikkein lähimmäksi sosialistinen talous pääsisi kapitalistisen tehtävän poistamisessa pakottamalla työntekijät vastaamaan itse odottamisen ja riskin kantamisen tehtävistä. Kannattaa huomioida, etteivät useimmat työntekijät ole erityisen kiinnostuneita tästä vaihtoehdosta. He valitsevat vapaasti nykyisestä kulutuksesta nauttimisen sen sijaan, että odottaisivat mahdollisuutta suuremmasta maksusta tulevaisuudessa ja suosivat näin tapaa saada maksu nimenomaisesti tehdystä työstä mieluummin kuin saada maksu ainoastaan, jos tuote menestyy.

Työläisten ja kapitalistien suhde on harmoninen toisin kuin virheellinen sosialistinen teoria antaa ymmärtää. Jokaisen osapuolen erikoistuessa valitsemallaan tavalla toteutuu työnjako, jossa jokainen hyötyy muiden ponnisteluista.


< edellinen sivu | seuraava sivu >
Kirjan sisällysluettelo