32. Kustannusinflaatio

Yksi erityisen suosittu teoria vapaita markkinoita vastustavien taloustieteilijöiden keskuudessa on, että inflaatio aiheutuu kustannuspaineista talouden kokonaistarjonnan vähentyessä. Suoraviivaisen analyysin perusteella, jossa talouden kokonaiskysyntä ja -tarjonta määrittävät hintatason, vähentynyt tarjonta saa aikaan yleisen hintatason nousun. Kaikeksi onneksi maailma, jossa elämme, pysyvä inflaatio mukaan luettuna, ei ole vähenevien tarvikkeiden vaan yhä suuremman tuotannon maailma. Silti tämän teorian väitetään tyypillisesti soveltuvan 1970-luvun Yhdysvaltoihin – vuosikymmeneen, jolloin keynesiläinen teoria paljastui ristiriitaiseksi todellisen kokemuksen kanssa.

Kivenkovat keynesiläiset väittävät, että huonosta säästä seurannut vähentynyt viljasato ja arabien öljykauppasaarto aiheuttivat tarjontashokin Yhdysvaltain taloudelle ajaen näin inflaatio kaksinumeroisiin lukuihin. Tämän teorian ongelma on, ettei se tue tosiasioita:

1970 1979 Kasvu
Todellinen BKT $2875,8 mrd       $3796,8 mrd 32,02 %
Kuluttajahintaindeksi
(1982-84=100
38,8 72,6 87,11 %

Tuotanto kasvoi selkeästi 1970-luvulla inflaation samaan aikaan myös lisääntyessä – inflaation täytyy selittyä kysyntäpuolelta. Milton Friedmanin kuuluisa sanonta käytäntöön sovellettuna on täysin oikeassa: ”Inflaatio on kaikkialla ja aina rahapoliittinen ilmiö”.


      < edellinen sivu | seuraava sivu >
      Kirjan sisällysluettelo