30. Taloudellinen luokkateoria

Vaikka virheellinen marxilainen taloudellinen luokkateoria on nykyään paremmin tunnettu, se on johdettu (1800-luvun puolivälissä) oikeasta alkuperältään ranskalaisen älymystön 1700-luvun lopulla luomasta taloudellisen luokka-analyysin teoriasta. Tätä paikkansapitävää teoriaa James Mill jäljitteli 1800-luvun alussa englanninkieliselle maailmalle Englannissa. Millin analyysi näki taloudelliset luokat valtiollisina hallitsijoina ja näiden ikeen alla olevina. Toisin sanoen amerikkalaisen valtiomies John Calhoun myöhemmin kutsumalla tavalla veronmaksajiksi ja verojen kuluttajiksi. Lainaten Calhounta hänen kirjastaan Disquisition on Government:

Välttämätön seuraus . . . on jakaa yhteisö kahteen suureen luokkaan: ensimmäisen koostuen niistä, jotka todellisuudessa maksavat verot ja luonnollisesti kantavat yksinomaan taakan valtion tukemisesta; ja toisen niistä, jotka ovat heidän maksutulojen saajina ja jotka itse asiassa ovat valtion tukemia; tai lyhyemmin, jakamalla veronmaksajiin ja verojen kuluttajiin . . Vaikutuksen . . ollessa rikastuttaa; ja vahvistuttaa toisia, ja köyhdyttää ja heikentää toisia. (s. 18)

Marx otti tämän paikkansapitävän teorian ja sovelsi sitä väärin työnantajien ja työntekijöiden välisiin suhteisiin. Marxilainen versio olettaa sisäsyntyisen ristiriidan tuotantovälineiden omistajien ja näille työpanostaan myyvien intressien välille. Todellisuudessa työntekijöiden ja työnantajien välillä on symbioottinen suhde molempien erikoistuessa valitsemaansa toimintaan ja korjatessa toisen ponnistelujen hyödyt (säästäjät ja sijoittajat tuotantovälineillä ja työntekijät myymällä työpanostaan nykyhetken tuloja vastaan).


< edellinen sivu | seuraava sivu >
Kirjan sisällysluettelo