Alkusanat

Klassista taloutta itävaltalaisittain valottaa klassista liberalismia edustavan itävaltalaisen koulukunnan teoreettista ajattelua ja periaatteita. Kirjassa esiintyvät vaikutusvaltaiset, mutta meillä huonosti tunnetut ajattelijat, kuten Ludwig von Mises ja Friedrich A. Hayek, Nobel-palkittu vuonna 1974, ja monet muut.

Aika on erityisen otollinen kirjan julkaisemiselle. Se tarjoaa mm. vaihtoehtoisen selityksen aikamme polttaville ongelmille, kuten finanssi- ja pankkikriisille. Olisi toivottavaa, että jokainen näistä asioista kiinnostunut hankkii itselleen niistä kaiken käytettävissä olevan tiedon ennen johtopäätösten tekoa.

Kirja auttaa laittamaan väitteet liberalismin yleisyydestä ja haitallisuudesta oikeisiin mittasuhteisiin. Yhteiskunnan kehittämisessä liberalismi on unohdettu. Yhteiskunnalliset ongelmamme selittyvät valtiojohtoisuudella, poliittisen päätöksenteon keskittämisellä, rajattuja intressejä suosivalla julkisella sääntelyllä, vapaan hintajärjestelmän, yrittäjyyden ja omistusoikeuksien poliittisella manipuloinnilla. Vastoin yleistä käsitystä ratkaisuja ongelmiin on haettava liberalismista.

Kirja osoittaa, että liberalismia ei voi pelkistää vain taloudelliseksi ajatteluksi, joka mahdollistaa oman edun suoraviivaisen tavoittelun. Itävaltalainen teoria kuvaa laaja-alaisesti ja syvällisesti yhteiskunnan kehitykseen vaikuttavia voimia ja ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa niihin. Itävaltalaiset periaatteet koskettavat yhteiskuntamme merkittävimpiä osa-alueita. Ne tarjoavat merkittävän haasteen ajatteleville mielille.

Olisi toivottavaa, että poliittiset päättäjät, yrittäjät, opiskelijat ja valveutuneet kansalaiset tutustuisivat Klassista talotta itävaltalaisittain -teokseen ja vertaisivat sen tarjoamia mahdollisuuksia muihin vaihtoehtoihin. Tämä on rationaalinen tapa suhtautua yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Tampereella, 6. joulukuuta, 2009

Risto Harisalo
Hallintotieteen professori
Tampereen yliopisto

< edellinen sivu | seuraava sivu >
Sisällysluettelo