Ytimekäs opas talouteen

Adlibriselisa-kirja-logo
iBookstoreKindle

Buy on

Takakansi:

  • Mikä aiheuttaa suhdannevaihtelut?
  • Mitä on kapitalismi ja onko kapitalisti tarpeellinen?
  • Mitä ovat hintasäännöstelyn, toimilupien ja monopoleista seuraukset?
  • Mikä ero on valtion ja yksityisten tarjoamilla palveluilla?
  • Mikä on ammattiliittojen rooli hyvinvoinnissa?
  • Mikä olikaan Marxin työn arvoteoria?

Jim Coxin Ytimekäs opas talouteen on erinomainen viiteopas, joka  tarjoaa lyhyet ja ytimekkäät vastaukset näihin ja moniin muihin kysymyksiin. Kirja sisältää 37 eri talouden aihealuetta ja käsittelee niitä selkeästi ja paikoin humoristisesti yksinkertaisin esimerkein.

Cox esittelee talouden eri käsitteitä ja rooleja yrittäjyydestä, mainostajista, keinottelijoista ja sankarillisista sisäpiirikauppiaista aina rahaan, inflaatioon, suureen lamaan, protektionismiin, kilpailulainsäädäntöön ja vähimmäispalkkoihin saakka. Kirja tuo esiin monia yleisessä keskustelussa ja politiikassa esiintyviä virhekäsityksiä ja väärinymmärryksiä ja osoittaa, kuinka useilla näistä on vakavat seuraukset yksilöille ja hyvinvoinnille yhteiskunnassa. Ytimekäs opas talouteen on saanut kiitosta niin opiskelijoiden kuin taloustieteen ammattilaistenkin parissa. Selkeän ilmaisunsa ansiosta se on korvaamaton kaikille talouden peruskäsitteistä kiinnostuneille.

Sisällysluettelo

Esipuhe
Kääntäjän alkusanat
I Johdanto

II Perusteet ja Sovellutukset

1. Yleiskatsaus talousteorian koulukuntiin
2. Yrittäjyys
3. Voittojen ja tappioiden järjestelmä
4. Kapitalistinen tehtävä
5. Vähimmäispalkka
6. Hintakiskonta
7. Hintasäännöstely
8. Sääntely
9. Toimiluvat
10. Monopoli
11. Kilpailulainsäädäntö
12. Ammattiliitot
13. Mainostaminen
14. Keinottelijat
15. Sankarillinen sisäpiirikauppa
16. Omistajat vastaan johtajat
17. Tuotteet valtion vai markkinoiden toimittamana
18. Markkina- vai komentotalous
19. Vapaakauppa vai protektionismi

III Raha ja pankkitoiminta

20. Raha
21. Inflaatio
22. Kultakanta
23. Yhdysvaltain keskuspankkijärjestelmä
24. Suhdannevaihtelu
25. Musta tiistai
26. Suuri lama

IV Taloustieteellisiä käsitteitä ja termejä

27. Metodologia
28. Työn arvoteoria
29. Kauppavaje
30. Taloudellinen luokkateoria
31. Oikeudenmukaisuus, omistusoikeudet ja perintö
32. Kustannusinflaatio
33. Phillips-käyrä
34. Täydellinen kilpailu
35. Kerroin
36. Talouslaskennan keskustelu
37. Taloustieteellisen ajattelun historia

V Aikajärjestys
VI Tekijästä

Kolmas painos

Copyright © 1995, 1997 Jim Cox
Copyright © 2007 Ludwig von Mises Institute
Copyright © 2008-2009 Petri Kajander (käännös)